„Bird of pray”

bird of pray…
bird of pray…
flying high…
flying high…
in the summer sky…

bird of pray…
bird of pray…
flying high…
flying high…
gently pass on by…

bird of pray…
bird of pray…
flying high…
flying high…
am I going to die…

bird of pray…
bird of pray…
flying high…
flying high…
take me on your fly…

(Jim Morisson)

Tak nas pusto

ręka w rękę, miłość w miłość oddalamy się gubimy
w odrobinach
my nie my odrobiny, ledwo uściśnięte a już zdmuchiwane
a już o gruchawkę w sercu ciszej
po nas
z tego prochu kurzu, nie trzyj oczu, gdzie jesteś, tak
cię pusto

(K.Miłobędzka)