.

smutno mi czekać na Ciebie
.

.

uśmiecham się

do Ciebie